ilustracja

Kalendarium

Lata 1956 – 1960

5 października 1954 r.
Na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie (nazwa Katowic w latach 1953 -1956) utworzono Gromadę Chełm z siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej w Chełmie Wielkim. W jej skład weszły Chełm i Kopciowice (z wyłączeniem kolonii Leśna).

13 listopada 1954 r.
Z mocą obowiązującą wstecz od 1 października 1954 Gromada Chełm weszła w skład nowo utworzonego powiatu tyskiego.

Lata 1954 – 1956
Prowadzono oświetlenie ulic w Chełmie i Kopciowicach. Trwało utwardzanie niektórych dróg oraz remonty dróg i szkół. Korzystano przy tym z tzw. szarwarków, czyli przymusowych świadczeń nakładanych na ludność w postaci robót publicznych. W rolnictwie trwała melioracja pól i coroczna walka ze stonką. Przybywało placówek usługowych.
24 grudnia 1956 r.

Burzliwe zebranie Gromadzkiej Rady Narodowej po przełomie październikowym. Ponieważ Chełm nie wywiązywał się z dostaw obowiązkowych, radni twierdzili, że z tego powodu gromada jest karana niskim budżetem. A w takim stanie był on niewystarczający na potrzeby infrastrukturalne. Nie obyło się bez postulatów politycznych.

Grudzień 1956 r.
Powrót nauczania religii do szkół. Zgoda władz na powieszenie krzyży w klasach. Jednak wkrótce zawieszono je na bocznych ścianach i wnet usunięto.
15 sierpień 1961 r. Nowa ustawa oświatowa naukę religii wyprowadza ze szkół do sal katechetycznych.

Lata 1961, 1965, 1969

Kolejne wybory do Gromadzkich Rad Narodowych.

1961 r.
Wybrano Gromadzką Radę, ale po roku odwołano jej przewodniczącego, sekretarza Rady i księgową. Przyczyną było załamanie budżetu i nieprawidłowości finansowe.

31 grudnia 1961 r.
Do gromady Chełm włączono obszar zniesionej gromady Goławiec.

1962 r.
Do Gromadzkiej Rady dołączono 14 radnych z Goławca.
Powstanie w Chełmie Urzędu Stanu Cywilnego.

1 lipca 1963 r.
Z gromady Chełm wyłączono z obrębu katastralnego Kopciowice parcele nr nr kat. 296/2, 413/1 i 414/1, włączając je do gromady Bieruń Nowy.

1966 r.
W Kopciowicach otwarto nową szkołę.

1967 r.
Otwarto nową szkołę w Chełmie i klub „Młodego Rolnika” w Kopciowicach. W Chełmie powstaje zespól „bigbitowy” i działa także klub „Ruchu”. Atrakcją było kino objazdowe, które wyświetlało filmy przy ul. Dworcowej (u Czornika).

1971 r.
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” posiada 74 sklepy i bary, ale zaopatrzenie i usługi są marne (odzież, obuwie czy wyroby papiernicze), choć władze twierdzą, że dobre. Z wyjątkami jednak, bo przecież… brak galanterii czekoladowej. No i masła czy konserw mięsnych oraz towarów wysokogatunkowych (bułgarski koniak Pliska).

31 grudnia 1972 r.
Reformą administracyjną zakończono funkcjonowanie Gromady Chełm.

1 stycznia 1973 r.
Chełm Śląski wszedł w skład reaktywowanej gminy Imielin.

27 maja 1975 r.
Chełm Śląski wraz z Imielinem został włączony do Tychów.

1 lutego 1977 r.
Chełm Śląski został włączony do Mysłowic.