ilustracja

Przed 11 był 7 października 1918 roku

Myślę, że warto przytoczyć w tym miejscu dwie daty, które poprzedziły odzyskanie przez Polskę niepodległości przed 100 laty, nieco umykające pamięci.

Otóż 7 października 1918 roku Rada Regencyjna wydała deklarację zapowiadającą niepodległości Królestwa Polskiego.

Kiedy powstało Królestwo Polskie?

Królestwo Polskie, jako niezależne od Rosji powstało aktem z 5 listopada 1916 roku w wyniku ustaleń konferencji w Pszczynie z udziałem przedstawicieli Niemiec i Austro-Węgier. Osłabione I wojną światową armie obu państw potrzebowały rekrutów i uznały, że z terenów okupowanego przez nich Królestwa Kongresowego (utworzonego na mocy traktatu rosyjsko -austriacko - pruskiego w 1815 roku) uzyskają ok. 1 mln żołnierzy chcących walczyć z Rosją. Królestwo Polskie zostało proklamowane następnie przez cesarzy Niemiec i Austrii otrzymując fragmentaryczną państwowość (szkolnictwo, sądownictwo i nieco administracji). Polacy jednak przejrzeli rzeczywisty zamiar okupantów. M.in. działacze narodowi z Górnego Śląska wskazywali, że ustanowienie KP to działanie pozorne, gdyż status Królestwa został w akcie 5 listopada został określony, jako „samodzielny”, a nie „niepodległy”. Próba zyskania przez okupantów niemieckich i austriackich okupantów polskich rekrutów nie powiodła się.

Czym była Rada Regencyjna Królestwa Polskiego?

Rada Regencyjna to organ zwierzchni Królestwa Polskiego, zastępujący króla, lub regenta.  Powołana na mocy aktu niemiecko- austriackiego z 5 listopada 1916 roku, objęła formalnie urząd 27 października 1917 roku. Miała sprawować władze do czasu jej przekazania królowi lub regentowi. Stało się inaczej.

25 października 1918 r Wojciech Korfanty wystąpił w Reichstagu, do którego był do posłem, z żądaniem przyłączenia do państwa polskiego wszystkich ziem polskich zaboru pruskiego.

I na koniec ciekawostka. Bardzo a propos obecnej dyskusji na temat tak zwanego „czasu letniego”. Otóż po pierwszy wprowadzono go na terenie całych ówczesnych Niemien, a więc i Górnego Śląska, i Chełmu 15 kwietnia 2017 roku. Powodem były oszczędność energii.

Czyż nie pora wreszcie rozstać się z tym reliktem przeszłości?

Agata

Galeria