ilustracja

Ważne dni przed 11 listopada 1918 roku

31 października 1918 r. – proces odzyskiwania niepodległości przez Polskę: Tarnów stał się pierwszym oswobodzonym miastem w Polsce porozbiorowej. Za kilka godzin później sytuacja powtórzyła się w Krakowie. W tym samy dniu została założona Polska Agencja Telegraficzna.

1-2 listopada 1918 r. – na zjeździe połączeniowym organizacji skautowskich w Lublinie utworzono Związek Harcerstwa Polskiego.

6 listopada 1918 r. - proklamowanie tzw. Republiki Tarnobrzeskiej przez Tomasza Dąbala i księdza Eugeniusza Okonia radyklanych chłopskich działaczy

7 listopada 1918 r. –utworzenie w Lublinie Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej. Na jego czele stanął Ignacy Daszyński

8 listopada 1918 r. – Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski zostali uwolnieni z twierdzy w Magdeburgu.

10 listopada 1918 r. – Austria zrzeka się Galicji na rzecz Polski a Józef Piłsudski przybywa do Warszawy, co wzbudza aplauz, ludzie witają bohatera i naczelnego dowódcę.

11 listopada 1918 r. – Rada Regencyjna przekazuje władzę nad armią Józefowi Piłsudskiemu. Równocześnie kapitulacja Niemiec kończy pierwszą wojnę światową, dzięki czemu Polska odzyskuje niepodległość.

Adam