ilustracja

Śladami wspólnej historii

Uczniowie z SP nr 1 wzięli udział w szkolnej wymianie uczniowskiej między szkołami partnerskimi. Projekt „Śladami wspólnej historii” został zorganizowany przez panią Annę Krzystanek – nauczyciela języka niemieckiego i księdza Łukasza Kwita – absolwenta SP nr 1.

Dyrektor Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej - pan Piotr Gajewski o projekcie: „Przedsięwzięcie przyczynia się do integracji uczniów z Polski i z Austrii. Zachęca ich do poznawania wspólnej historii i sprzyja wymianie doświadczeń kulturowych. Projekt Śladami wspólnej  historii wpisuje się w obchody Roku Niepodległej, a tym samym włącza uczniów w świętowanie 100. Rocznicy odzyskania niepodległości.”

Galeria