ilustracja
Chełm Śląski dawniej

Chełm w Królestwie Polskimi

W 1790 roku na mocy decyzji Sejmu Wielkiego ziemię chełmską wraz z całym księstwem siewierskim włączono do Królestwa Polskiego. Usunięto słupy graniczne. Ale już cztery lata później w czasie Powstania Kościuszkowskiego Prusacy z powrotem wkroczyli do Chełmu i po trzecim rozbiorze Polski włączono ziemie chełmskie do Prus.