ilustracja

W Niepodległej

Nowa polska administracja zaczęła budować lokalne struktury odrodzonego państwa polskiego. Elektryfikacja, budowa polskiego szkolnictwa, działania kulturalno-oświatowe, inwestycje – to realizowany w Chełmie plan wspólnych wysiłków władz i mieszkańców. Mniejszość niemiecka i jej sympatycy prowadzili wprawdzie agitację polityczną na rzecz niemieckich stronnictw politycznych, ale nie stwarzali większych konfliktów.

W naszej gminie szybko i sprawnie zachodziły procesy polonizacji. Powstawały i działały liczne organizacje – Związek Powstańców Śląskich, Związek Rezerwistów, Związek Podoficerów Rezerwy, Związek Peowiaków, Polski Związek Zachodni, Związek Strzelecki, Towarzystwo Młodych Polek, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” i stowarzyszenia o charakterze katolickim, które również krzewiły idee patriotyczne. Wielu mieszkańców Chełmu zmieniło swoje nazwiska (najczęściej pisownię) i imiona z niemieckich na polskie.

Bardzo uroczyście obchodzono w Chełmie, podobnie zresztą jak w całym województwie śląskim, Święta Niepodległości w 1931 roku. W Chełmie powołano specjalny komitet do spraw obchodów. Świętowano również podniośle „Święto Morza”, które Chełm organizował razem z okolicznymi miejscowościami. Sama uroczystość odbyła się u ujścia Przemszy do Wisły. Podnosił się poziom życia w polskim już Chełmie i znacznie przekraczał ten, który istniał w „czasach niemieckich”.