ilustracja
Brama Przejścia w III Tysiąclecie na Smutej Górze

II kadencja 1998 – 2002

11 października 1998 r. odbyły się wybory samorządowe w całym kraju. Także w Chełmie Śląskim wybrano Radę Gminy, w skład której wchodzili:Romuald Adamczyk, Andrzej Balion (do 25.03.2000 r.), w jego miejsce od 23.07.2000 r. Józef Pioskowik, Leon Broncel, Franciszek Chmielarski, Marian Domański, Roman Galusek, Marian Grabowski, Stanisław Jagoda, Leszek Maciejowski, Teodor Musioł, Bernard Nagi, Jan Ochmański, Czesław Piekarczyk, Kazimierz Plewnia, Józef Poloczek (do 01.08.2001 r.) w jego miejsce od 30.12.2001 r. Arnold Myalski, Alojzy Pyrcik, Piotr Resiak, Jan Wyciślok.

Przewodniczącym Rady Gminy wybrano Franciszka Chmielarskiego, wiceprzewodniczącym Jana Wyciśloka. W dniu 28 października 1998 r. Rada Gminy wybrała wójta Stanisława Jagodę, natomiast w listopadzie tego roku wybrała (na wniosek wójta) zarząd, który pracował w składzie: Stanisław Jagoda (przewodniczący zarządu), Leszek Maciejowski (pełniący funkcję nieetatowego zastępcy wójta), Teodor Musioł, Józef Poloczek oraz Kazimierz Plewnia.

Daty II kadencji:

1 stycznia 1999 r.
Gmina Chełm Śl. przejęła ponownie prowadzenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Było to konsekwencją wprowadzonych reform administracyjnych.

1999 r.
Wybudowano na Smutnej Górze Bramę Przejścia w III Tysiąclecie. Brama powstała przy ścisłej współpracy gminy, parafii i mieszkańców.

8 listopada 2000 r.
Otwarto salę gimnastyczną przy gimnazjum.

Wrzesień 2001 r.
Pierwszy Bieg Trzeźwości. W ramach kolejnych „Dni Chełmu Śląskiego” odbył się I Bieg Trzeźwości organizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W imprezie brało udział ok. 150 biegaczy w różnych kategoriach wiekowych, począwszy od przedszkolaków.

2002 r.
Zakończenie remontu gminnego budynku przy ul. Owocowej 2, do którego przeniesiono Gminną Świetlicę Środowiskową.

7 września 2002 r.
Odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru OSP w Chełmie Śląskim.

Główne inwestycje II Kadencji

Zagospodarowanie terenu wokół urzędu (wcześniej wykupiono nieruchomość przed budynkiem). Identycznie w przypadku gimnazjum i sali gimnastycznej. Wybudowanie boiska do piłki ręcznej o nawierzchni sztucznej trawy, zakończenie budowy sali gimnastycznej, zbudowanie kotłowni gazowej i ocieplenie budynku gimnazjum, zbudowanie boiska do siatkówki i tenisa ziemnego o nawierzchni sztucznej trawy przy SP nr 1, dobudowanie ewakuacyjnych klatek schodowych w SP nr 1, SP nr 2 oraz w GP nr 1, zbudowanie bramy przejścia w nowe tysiąclecie na Smutnej Górze.

Pilnym zadaniem były inwestycje infrastrukturalne. Zbudowano chodniki przy ul. Górnośląskiej i przy ul. Chełmskiej oraz zmodernizowano ulice: Bliską, Krzywą, Wiosenną, Kurpińskiego, Jasną, Głogową, boczną z Zagłoby, Żurawią, Stacyjną boczną, Modrzejewskiej, Kossaka, Chełmońskiego.

Wykonano także nakładki asfaltowe na części ul. Podłuże i dobudowano sanitariaty oraz kotłownię do budynku organistówki.

 

Galeria