ilustracja
Uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Parku Przemysłowego

IV kadencja 2006 – 2010

W wyborach powszechnych w dniu 12 listopada 2006 r. wybrany został wójt Gminy i Rada Gminy. W pierwszej turze wyborów mieszkańcy Chełmu Śląskiego ponownie wybrali na wójta Stanisława Jagodę, który po złożeniu wobec Rady Gminy ślubowania objął obowiązki w dniu 5 grudnia 2006 r.

W czwartej kadencji chełmskiego samorządu Rada Gminy pracowała w następującym składzie: Paweł Amrozik, Henryk Buchta, Rafał Grudniok, Jerzy Madeja (do 20.06.2008 r. – zrzeczenie), w jego miejsce od 14.09.2008 r. – Jan Ślesiona, Henryk Mańka, Bernard Nagi, Krzysztof Noras, Jan Ochmański, Gabriela Penczek (do 18.12.2008 r. zrzeczenie), w jej miejsce od 15.03.2009 r. Marian Domański, Czesław Piekarczyk, Józef Pioskowik, Kazimierz Plewnia, Franciszek Synowiec, Danuta Wyciślok, Grzegorz Zyzak.

W czasie IV kadencji w Radzie Gminy Chełm Śląski funkcje przewodniczącego pełnili Jerzy Madeja (w okresie 24.11.2006 r. – 20.06.2008 r.) i Jan Ochmański (od 20.06.2008 r. do końca kadencji), a wiceprzewodniczącego Bernard Nagi (od 24.11.2006 r.).

Sukcesywnie rośnie budżet gminy. W 2010 r. osiągnął 22 mln. Samorząd Chełmu Śląskiego roztropnie rozporządza własnymi finansami i umiejętnie absorbuje środki unijne. Sprawy idą w dobrym kierunku jak mówią mieszkańcy – nasz Chełm rośnie i pięknie się rozwija.

Daty IV kadencji

2006 r.
W rankingu inwestycyjnym samorządów w latach 2003–2005, przeprowadzonym przez pismo samorządowe „Wspólnota”, Gmina Chełm Śląski zajęła VII miejsce w kategorii gminy wiejskie. Warto pamiętać, że w Polsce jest 1548 gmin wiejskich.

25 kwietnia 2007 r.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, „Gazeta Prawna” oraz Bank Gospodarstwa Krajowego przyznają Chełmowi Śląskiemu wyróżnienie w rankingu „Europejska gmina, europejskie miasto” w województwie śląskim.

29 sierpnia 2007 r.
Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Parku Przemysłowego Euro-Centrum. Akt został wmurowany w obecności prezesów Spółki Euro-Centrum Mirosława Bobrzyńskiego i Romana Trzaskalika, wójta gminy Stanisława Jagody oraz wiceprezydenta Katowic Józefa Kocurka. Współpraca gminy ze spółką Euro-Centrum rozpoczęła się, kiedy firma poszukiwała partnerów budowy parku przemysłowego. Chełm Śląski był jedną z wielu gmin, które zgłosiły chęć współpracy, jednakże tylko wójt gminy Chełm Śląski zaoferował tak atrakcyjnie skomunikowaną działkę.

W maju 2005 r. podpisano porozumienie, na mocy którego Gmina Chełm Śląski zobowiązała się wnieść udział do kapitału zakładowego Spółki Euro-Centrum w formie wkładu niepieniężnego tj. działki o pow. 3.999 m2. W sierpniu 2007 roku Spółka rozpoczęła budowę parku ze środków unijnych w ramach „Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”. Budowę obiektu zakończono we wrześniu 2008 r.

31 sierpnia 2007 r.
Utworzenie Gminnego Zespołu Oświaty. Rada Gminy w Chełmie Śląskim podjęła uchwałę w sprawie utworzenia z dniem 01.11.2007 r. jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i przedszkoli pod nazwą ,,Gminny Zespół Oświaty w Chełmie Śląskim”.

2007 r.
Gmina Chełm Śląski w rankingu inwestycyjnym samorządów 2004–2006 pisma samorządowego „Wspólnota” zajęła VI miejsce w kategorii gminy wiejskie.

Styczeń 2009 r.
Oddanie do użytku publicznego obiektu Euro-Centrum. W obiekcie tym nową siedzibę uzyskała Gminna Świetlica Środowiskowa.

Styczeń 2009 r.
Z inicjatywy Wójta Gminy przy Gminnej Świetlicy Środowiskowej utworzona została Gminna Orkiestra Dęta. Dyrygentem orkiestry został Michał Urbańczyk, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, rodowity chełmianin. W pierwszym roku działalności orkiestra liczyła 40 osób. Zespół koncertuje nie tylko w naszej gminie, ale także w gminach powiatu oraz miejscowościach województwa śląskiego. W jego bogatym repertuarze znajdują się utwory klasyczne, muzyka rozrywkowa, filmowa i sakralna. Poziom artystyczny Gminnej Orkiestry Dętej jest bardzo wysoki. Skład zespołu jest systematycznie uzupełniany młodymi muzykami z naszej gminy.

20 lutego 2009 r.
Uroczyste otwarcie i oddanie do użytku budynku zaplecza boisk sportowych przy Klubie Sportowym „STAL” w Chełmie Śląskim przy ul. Techników 4b.

W obiekcie tym znajduje się kompleks składający się z siłowni, sauny, jacuzzi oraz sali fitness. Obiekt przystosowany jest do całorocznego korzystania zarówno przez mieszkańców Chełmu Śląskiego, jak i ościennych miast i gmin. Siłownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt.
Na parterze budynku znajduje się kawiarnia dla około 40 osób, która bezpośrednio połączona jest z tarasem. W budynku są również pomieszczenia dla klubu sportowego. Zaprojektowane zostały dwie szatnie dla 20 osób oraz dwie mniejsze szatnie dla 15 osób. Każda z szatni posiada oddzielny węzeł sanitarny. Przewidziano również szatnie dla trenerów i sędziów.

Na piętrze znajduje się aula z dużym przeszkleniem umożliwiającym obserwację rozgrywek piłkarskich na boisku, połączona z tarasem widokowym oraz pomieszczenia administracyjne.

1 maja 2009 r.
Jubileusz 85-lecia Gminnego Przedszkola nr 1. Podczas pikniku rodzinnego z tej okazji wspominano początki działalności przedszkola, podziwiano występy dzieci i składano życzenia dalszego rozwoju placówki.

31 grudnia 2009 r.
Jubileuszowy Sylwester rozpoczynający obchody 15-lecia Gminy Chełm Śląski na placu przy Urzędzie Gminy.

11 lutego 2010 r.
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji w Urzędzie Gminy”.
Modernizacja istniejących systemów grzewczych w gminie spowoduje znaczącą redukcję emisji substancji szkodliwych do środowiska.

10 marca 2010 r.
15 lat samorządności gminy Chełm Śląski. W uroczystościach jubileuszowych udział wzięli m.in. marszałek województwa śląskiego, władze powiatu bieruńsko-lędzińskiego, wójtowie i burmistrzowie oraz przewodniczący rad ościennych miast i gmin, duchowieństwo gminy, zespół Regionalny „Kopciowiczanki”, dyrektorzy i prezesi instytucji współpracujących z gminą, prezesi organizacji i stowarzyszeń, przedsiębiorcy, radni i mieszkańcy gminy.

2010 r.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmie Śląskim uzyskał patronat Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Izba Rzemieślnicza zadeklarowała między innymi: udział ekspertów Izby w zajęciach dydaktycznych, współpracę przy organizacji imprez okolicznościowych związanych z tematyką kształcenia zawodowego, umożliwienie szkole udziału w różnych projektach organizowanych przez Izbę.

12 maja 2010 r.
Europejski Standard dla wójta gminy Chełm Śląski za skuteczną absorpcję środków unijnych. XI Gala Konkursu „Menadżer Zagłębia 2009” i „Europejskiego Standardu 2009” odbyła się w Zawierciu. Jej patronem był wojewoda śląski. Wójt Chełmu Śląskiego osobiste wyróżnienie zadedykował mieszkańcom Gminy.

17 maja 2010 r.
Wskutek obfitych opadów deszczu Przemsza wystąpiła z koryta i zalała tereny Chełmu Małego. Powódź jest dramatem, który dotknął bezpośrednio ponad 250 naszych mieszkańców. Były to dla nich ciężkie dni i wszyscy im współczujemy. Staraliśmy się pomóc wszystkim. Jesteśmy dumni, że jako społeczność uruchomiliśmy ogromne pokłady pomocy – tej finansowej, ale również bezpośredniej, polegającej na włączeniu się w ratowanie dobytku oraz porządkowania i przeprowadzania remontów domów. Zdajemy niezwykle trudny egzamin jako wspólnota samorządowa i wierzę, że zdamy go celująco (z wypowiedzi wójta Stanisława Jagody zaraz po powodzi).

12 czerwca 2010 r.
Uroczystość jubileuszu 100-lecia istnienia szkoły przy ul. Śląskiej oraz poświęcenia i nadania sztandaru Gimnazjum im. Karola Miarki. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, podczas której poświęcony został sztandar gimnazjum, a następnie odbyła się akademia, w której uczestniczyli m. in. przedstawiciele władz gminy i powiatu oraz absolwenci szkoły. Potem nastąpiła część artystyczna, a po niej prezentacja książki, wydanej z okazji 100-lecia szkoły.

20 lipca 2010 r.
Chełm Śląski laureatem dziennika „Rzeczpospolita”. W rankingu ogłoszonym przez gazetę Chełm Śląski znalazł się w gronie laureatów najlepszych samorządów w kraju; był jedną z 12 gmin wiejskich województwa śląskiego (jedyną z naszego powiatu), które znalazły się w pierwszej setce rankingu. Badania sposobu zarządzania gminnymi finansami obejmowały okres trzyletni tj. lata 2006-2009.

19 września 2010 r.
Poświęcenie sztandaru Gminy Chełm Śląsk. Uwieńczeniem obchodów 15-lecia samorządności gminy i ich kulminacyjnym punktem była msza dziękczynna odprawiona w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej, podczas której poświęcony został sztandar Gminy Chełm Śląski.

26 września 2010 r.
Chełmska świątynia pw. Trójcy Przenajświętszej obchodziła swój dzień poświęcenia, jubileusz 350-lecia. Uroczystą sumę odprawił arcybiskup Damian Zimoń wraz z kapłanami naszej parafii oraz księżmi pochodzącymi z Chełmu Śląskiego.

27 września 2010 r.
Wójt gminy Stanisław Jagoda nagrodzony złotym medalem im. Jana Kilińskiego w dniu Jubileuszu 150 lat Cechu Rzemiosł Różnych. Medal nadany przez wysoką kapitułę jest szczególnym dowodem uznania za wieloletnie tworzenie klimatu do rozwoju drobnej przedsiębiorczości w gminie. W imieniu kapituły Stanisławowi Jagodzie medal wręczył mieszkaniec Chełmu Śląskiego prof. Jan Klimek, prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, polski polityk, ekonomista, przedsiębiorca, były poseł na sejm RP.

8 listopada 2010 r.
Podczas uroczystej gali w Warszawie wójt Stanisław Jagoda odebrał pamiątkowy dyplom dla Chełmu Śląskiego przyznany w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. Ranking prowadzony był przez Fundację Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej. Chełm Śląski w kategorii gminy wiejskie zajął 20 miejsce na 1592 gmin, co daje 3 miejsce w województwie śląskim. Gmina znalazła się więc w ścisłej czołówce najlepiej rozwiniętych gmin wiejskich w Polsce.

Listopad 2010 r.
Rozstrzygnięcie pierwszego z czterech edycji konkursu fotograficznego „Gmina Chełm Śląski – moja mała Ojczyzna”. Wykonane przez młodzież i dzieci zdjęcia wykorzystane były w gminnym kalendarzu.

Najważniejsze zadania realizowane w IV kadencji

Budowa zaplecza sportowego na boisku KS STAL, budowa kanalizacji deszczowej w ul. Owocowej i Bukietowej, przebudowa wodociągu w ulicy Owocowej, przebudowa wodociągu razem z jezdnią w ul. Błękitnej, przebudowa oświetlenia części ul. Śląskiej (likwidacja wszystkich sieci napowietrznych telekomunikacyjnych i energetycznych), budowa kanalizacji sanitarnej etap B wraz z odtworzeniem nawierzchni na ulicach: Bukietowej, Owocowej, Brzechwy, Wiosennej, Letniej, części Dożynkowej, budowa ul. Wrzosowej.

Wykonano również: budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wspólnej i w rejonie ul. Górnośląskiej, rozpoczęto przebudowę ul. Górnośląskiej wraz z budową chodnika i odwodnieniem, budowę nowych punktów świetlnych wzdłuż ulic: Ks. Wojtka, Górnośląskiej, Chełmskiej, budowę placu zabaw przy ul. Wiosennej.
Kontynuowano budowę chodników przy ul. Chełmskiej. Przebudowano ul. Podłuże wraz z odwodnieniem i budową nowego wodociągu.

Wykonano nakładki z frezu na ulicach boczna Chełmskiej, Techników, Wrzosowej, boczna Skalnej, boczna Żeleńskiego, plac skrzyżowanie Kolberga-Techników, boczna Czerniny, boczna Wołodyjowskiego, część Błękitnej. Wyremontowano plac na osiedlu przy ul. Techników.
Wykonano klimatyzację w budynku Urzędu Gminy, monitoring wizyjny wokół szkół, przedszkoli, Urzędu Gminy oraz w nowej siedzibie GŚŚ.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych wybudowano wielofunkcyjne boiska sportowe do piłki ręcznej i tenisa oraz boiska do siatkówki.