ilustracja
Plac zabaw przy ul. Wiosennej

V kadencja 2010 – 2014

Kolejne wybory samorządowe w niepodległej Polsce. Piąte, ale po raz trzeci z rzędu mieszkańcy Chełmu Śląskiego wybierali wójta gminy w bezpośrednich wyborach powszechnych, a radnych gminy, jak dotąd, w okręgach jednomandatowych.

W wyborach powszechnych 21 listopada 2010 r. w pierwszej turze wyborów mieszkańcy Chełmu Śląskiego ponownie wybrali na wójta gminy Stanisława Jagodę. Wójt objął obowiązki w dniu 14 grudnia 2010 r., tj. w dniu złożenia ślubowania wobec Rady Gminy, która także została wybrana  w wyborach powszechnych 21 listopada 2010 r.
Przez piątą kadencję Rada Gminy pracowała w składzie: Henryk  Buchta, Joanna Jędryka, Andrzej Pyrczek, Kazimierz Plewnia, Alojzy Pyrcik, Henryk Mańka, Andrzej Mądry, Helena Magiera-Molendowska, Krzysztof  Noras, Tomasz Szymański, Jan Ślesiona, Paweł Ślósarczyk, Krzysztof  Ziajka, Grzegorz Zyzak, Aleksandra Łańska-Gawlik.
Przewodniczącym Rady Gminy został wybrany Kazimierz Plewnia, a wiceprzewodniczącą Helena Magiera-Molendowska.

Piąta kadencja samorządu chełmskiego była swoistą klamrą spinającą istotne okresy historyczne  Chełmu Śląskiego w niepodległej Polsce. Kończyły się uroczyste obchody i wydarzenia związane z 15-leciem samorządności gminy, ale w kolejnej kadencji miała ona „osiągnąć dojrzałość” (18 lat) i zbliżyć się do dwudziestki.

Samorząd piątej kadencji stanął zatem przed nowymi wyzwaniami. Krótko mówiąc nie miało być gorzej niż poprzednio. Bez uszczerbku dla dorobku pokoleń i dla tradycji. Być może nawet nieco lepiej. Oczekiwali tego od wójta i radnych mieszkańcy Chełmu Śląskiego, Chełmu Małego i Kopciowic.  Nie tylko ci, którzy tutaj się urodzili, ale również ci, którzy tutaj coraz liczniej się osiedlają,  wybierając to miejsce  jako najlepsze do życia.

Daty V kadencji:

31 marca 2011 r.
Na sesji Rady Gminy radni podjęli uchwałę w sprawie połączenia z dniem 1 września 2011 r. gimnazjum w Chełmie Śląskim (ul. Śląska 12) ze szkołami ponadgimnazjalnymi przy ul. Techników 18 w Zespół Szkół w Chełmie Śląskim.

11–13 października 2011 r.
Gmina Chełm Śląski zajęła 7 miejsce w Polsce i 1 w województwie w prestiżowym rankingu inwestycyjnym samorządów za lata 2008-2010. Pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odbyło się w Warszawie IX Samorządowe Forum Kapitału Finansowego, podczas którego pismo samorządowe „Wspólnota” ogłosiło wyniki. Na uroczystej gali wójt Chełmu Śląskiego odebrał wyróżnienie. Chełm Śląski jako jedyna gmina wiejska z naszego województwa znalazł się w pierwszej trzydziestce rankingu.

10 listopada 2011 r.
Rada Gminy Chełm Śląski podjęła uchwałę w  sprawie utworzenia z dniem 1 stycznia 2012 r. Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 GOSiR jest jednostką budżetową gminy, która promuje kulturę fizyczną w Chełmie Śląskim i okolicy.

24 maja 2012 r.
Uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 2 im. Floriana Adamskiego. Biskup Józef Kupny dokonał poświęcenia sztandaru, który został nadany przez wójta.

24 czerwca 2012 r.
Chełmskie Stowarzyszenie „Młodzi dla Młodych” zorganizowało koncert pod hasłem Street festival tj. festiwal ulicy. Chcemy pokazać, że młodzież potrafi nie tylko rozrabiać, ale również coś pożytecznego zorganizować – mówią członkowie Stowarzyszenia. Organizację imprezy wsparł samorząd, który udostępnił parking przy urzędzie, scenę, nagłośnienie. Pomogli też chełmscy przedsiębiorcy i prywatne osoby. Otwarcia imprezy dokonał wójt gminy.

28 sierpnia 2012 r.
Na sesji rada gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany nazwy Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Chełmie Śląskim na Gminny Ośrodek Kultury w Chełmie Śląskim.

Wrzesień 2012 r.
Gminna Biblioteka Publiczna w nowej siedzibie i nowej aranżacji przy ulicy Techników 18. Większa przestrzeń umożliwia swobodne i komfortowe korzystanie z usług informacyjno-bibliotecznych. Czytelnicy mają wolny dostęp do bogatego księgozbioru.

4 kwietnia 2013 r.
Świetny wynik szóstoklasistów. Uczniowie SP. nr 1 napisali swój pierwszy  ważny egzamin i osiągnęli bardzo dobry wynik. Średnia  zdobytych punktów wyniosła 25,46 przewyższając średnią krajową (24,04), wojewódzką (23,55) i powiatu (23,71). W skali staninowej (dziewięciostopniowa skala, która w Polsce jest powszechnie używana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i komisje okręgowe, przeprowadzające zewnętrzne egzaminy w oświacie) wynik szkoły chełmskiej mieści się w staninie 6 – wyżej średni.

6 kwietnia 2013 r.
Uroczyste przyjęcie do Kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej relikwi krwi bł. Jana Pawła II. Było to niezwykłe wyróżnienie dla całej społeczności. Dzięki jednomyślności wobec tej inicjatywy ks. proboszcza Piotra Guzego, wójta gminy Stanisława Jagody i prof. Jana Klimka, który zaszczepił ten odważny pomysł i dołożył osobistych starań, by został zrealizowany. W  kościele przedstawiciele różnych stanów i  środowisk przyjęli relikwie jako znak obecności bł. Jana Pawła II na chełmskiej ziemi.

24 czerwca 2013 r.
Chełm Śląski laureatem ogólnopolskiego konkursu z zakresu zarządzania oświatą. Wniosek gminy – „Skuteczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych i promocja placówki w sytuacji niżu demograficznego. Ta szkoła da Ci zawód, ta szkoła da Ci pracę”– został doceniony. Zawierał on wszystkie działania prowadzone przez gminę, dyrektora i grono pedagogiczne Zespołu Szkół w celu utrzymania szkół ponadgimnazjalnych przy ul. Techników.

15 maja 2014 r.
Na sesji radni podjęli uchwałę w sprawie połączenia z dniem 1 lipca 2014 r. Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmie Śląskim (ul. Górnośląska 45) z Gminnym Przedszkolem nr 2 w Chełmie Śląskim (ul. Górnośląska 45) w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chełmie Śląskim. Jednocześnie obchodzono 45-lecie szkoły.
Gmina kontynuowała modernizację  infrastruktury i stawała się gminą coraz większych możliwości. Do najważniejszych zadań realizowanych w V kadencji zaliczyć trzeba: budowę kanalizacji sanitarnej (etap C) wraz z odtworzeniem nawierzchni na ulicach Osada, Karłowicza, Zgody, Zakole, Miodowej, części Kurpińskiego, Głogowej, Jasnej, części Gamrot i części Romera.

Przebudowano ulice Górnośląską wraz z budową chodnika i odwodnieniem oraz wykonano  w niej nowy wodociąg.

Nagromadzenie w tej kadencji poważnych inwestycji w Małym Chełmie  spowodowane było odbudową dzielnicy po powodzi z 2010 roku. Ponadto przebudowano ulicę Błędów wraz z odwodnieniem oraz ulicę Stacyjną.

Zakończył  się remont dróg dojazdowych do pól (część ulic Błękitnej i Rolniczej). Zbudowano chodnik (wraz z odwodnieniem) i odtworzono nawierzchnię ul. Śląskiej.

Rozpoczęto nowe zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej Podłuże – Chełmska”, zmodernizowano instalację c.o. w budynku ZOZ, zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP. Ponadto zaadaptowano pomieszczenia warsztatów szkolnych na bibliotekę i przeniesiono ją z ul. Śląskiej na ul. Techników. Zakupiono także nowe wyposażenie.

Jeśli dodać do tego częściowy remont ul. Dożynkowej, Kurpińskiego (wraz z odwodnieniem na odcinkach przy skrzyżowaniach z ul. Chełmską i Górnośląską), budowę budynku wielorodzinnego na mieszkania socjalne (8 mieszkań),  realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (ok. 400 wymian pieców!), przebudowę boiska sportowego przy ul. Techników (w ramach zagospodarowania terenu), to należy uznać, że gmina godnie weszła w 20-lecie swojej odrodzonej samodzielności.

Wrzesień 2014 r.
W chełmskim Zespole Szkół powstaje drużyna Związku Harcerstwa Polskiego. Zainteresowanych jest ponad 40 osób! Jeszcze w czerwcu 2014 r.  Komendant Hufca ZHP Mysłowice rozkazem powołuje do życia Próbną Drużynę Harcerską, a już od września wraz z nowym rokiem szkolnym działalność drużyny zaczyna się na dobre. Drużyna przyjmuje za swoje barwy niebiesko–żółte chusty i niebieskie berety. To my jesteśmy jak feniks, bo harcerstwo w Chełmie znowu istnieje – mówi podczas jednej ze zbiórek dh. Elżbieta Bała. Te słowa inspirują do powstania nazwy drużyny „FENIKS”.