ilustracja
Po mszy św. uczniowie chełmskich szkół podziękowali Stanisławowi Jagodzie za owocne pełnienie przez 20 lat funkcji wójta

VI Kadencja 2014 – 2018

Także w czwartych wyborach samorządowych mieszkańcy Chełmu Śląskiego postawili na kontynuację dobrych działań. Na roztropny i zrównoważony rozwój, na umiejętne korzystania ze środków pozabudżetowych, na dalszą poprawę życia w gminie.

Radnymi gminy zostali: Henryk Buchta, Sebastian Gdak, Joanna Jędryka, Magdalena Klęczar, Dariusz Losko, Jerzy Madeja, Bogdan Majda, Andrzej Mądry, Renata Pioskowik, Kazimierz Plewnia, Alojzy Pyrcik, Andrzej Seweryn, Ryszard Siarkowski, Paweł Ślósarczyk.

Przewodniczącym Rady Gminy wybrano Kazimierza Plewnię, a wiceprzewodniczącym Rady – Henryka Buchtę.

Stanisław Jagoda został wybrany wójtem gminy w pierwszej turze wyborów.  

Daty VI kadencji

Grudzień 2014 r.
Po raz pierwszy uruchomiono w Chełmie Śląskim sztuczne lodowisko.

8 marca 2015 r.
W kościele pw. Trójcy Przenajświętszej odprawiono uroczystą mszę św.  z okazji 20-lecia istnienia samodzielnej Gminy Chełm Śląski. Msza święta dziękczynna odprawiona została do Trójcy Przenajświętszej z prośbą o błogosławieństwo dla wszystkich mieszkańców Chełmu, byłych i obecnych członków samorządu lokalnego, wójta, pracowników urzędu i jednostek administracyjnych gminy. Odprawili ją proboszcz ks. Piotr Guzy i ks. senior Eugeniusz Górecki, a podniosłą uroczystość uświetniły sztandary gminy, szkół, OSP oraz Gminna Orkiestra Dęta.

10 marca 2015 r.
W Gminnym Ośrodku Kultury, w 20 rocznicę pierwszej sesji Rady Gminy Chełm Śląski (podczas której radni odebrali przysięgę od Stanisława Jagody wybranego po raz pierwszy wójtem odrodzonego chełmskiego samorządu w 1995 roku) odbyła się uroczystość kończąca jubileusz Gminy Chełm Śląski.

W uroczystościach jubileuszowych wzięło udział wielu dostojnych gości, m.in. przedstawiciel Marszałka Województwa Śląskiego, starosta i władze powiatu bieruńsko-lędzińskiego, wójtowie i burmistrzowie, przewodniczący rad miast i gmin, radni naszej gminy oraz duchowieństwo Chełmu Śląskiego. Nie zabrakło dyrektorów i prezesów instytucji współpracujących z gminą, zarządów organizacji i stowarzyszeń oraz przedsiębiorców. Bardzo cieszymy się z udziału w naszej uroczystości tylu znamienitych osób – powiedział Stanisław Jagoda – ale najbardziej cieszy liczna obecność naszych mieszkanców dumnych ze wspólnych dwudziestoletnich dokonań. Uroczystość dopełnił świetny koncert Gminnej Orkiestry Dętej.

26 kwietnia 2015 r.
50-lecie "Kopciowiczanek". Zespół obchodził wspaniały jubileusz szerzenia kultury regionalnej w gminie. Z tej okazji w intencji jubilatek w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej odprawiona została msza św. Dalsza część uroczystości odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Chełmie Śląskim. W złotym jubileuszu „Kopciowiczanek” uczestniczył chełmski chór, zespół „Malwy” z Chełmka oraz „Kosztowioki” z Mysłowic. Założycielką Zespołu w 1965 roku była śp. Maria Polko. Obecny skład zespołu to: Jadwiga Polko, Jadwiga Palka, Irena Skrzypulec, Zofia Grudniok, Marta Gajda, Cecylia Pitera, Gabriela Stasiowska, Barbara Stasiowska, Zofia Stasiowska, Hildegarda Jeleń, Agnieszka Ptasińska, Natalia Joachymczyk, Julia Saik i Walenty Ballion – akompaniament muzyczny. Szefową zespołu jest obecnie Zofia Grudniok.

21 maja 2015 r.
Rada Gminy podjęła uchwałę o opracowaniu i wdrożeniu planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy współfinansowanego przez Unię Europejską.

4 lipca 2015 r.
W Gminnym Ośrodku Sportu otworzono skatepark.  Podczas uroczystego otwarcia nowej gminnej inwestycji sportowej odbył się pokaz mistrzów, nie tylko lokalnych, specjalności surfowania na desce. Na zaproszenie Stanisława Jagody przybyła zarówno młodzież (której wójt obiecał realizację skateparku i słowa dotrzymał), ale również dzieci wraz z rodzicami. Obiekt służy nie tylko jeżdżącym na deskorolkach. Już w dniu otwarcia niektórzy próbowali „pierwszych kroków” w tej trudnej, ale atrakcyjnej, nie tylko wizualnie, specjalności. Skatepark dostępny bezpłatnie służy wszystkim mieszkańcom.

Lipiec 2016 r.
Awans futbolistów TS „Stal” z pierwszego miejsca w tabeli do klasy A Podokręgu Tyskiego. Klub ma doskonale zaplecze sportowe, czyli płytę główną, boiska treningowe i szatnie. Jednak aby rozwijać się, potrzebuje zarówno dobrej atmosfery wśród zawodników i działaczy, profesjonalnych szkoleniowców, ale również środków finansowych. Gmina zapewnia je w znaczącej części. Klub wspomagają także sponsorzy, którzy dostrzegając jego potrzeby starają się pomagać w osiąganiu jeszcze wyższego poziomu sportowego.

28 sierpnia 2016 r.
XX „Dni Chełmu Śląskiego”. Gwiazdą wieczoru był zespół Pectus. 10 września 2016 r. Jubileusz 10-lecia Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim. Głównym przedmiotem działalności Spółki są usługi w zakresie poboru, uzdatniania i dostarczania wody oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków z terenu Gminy Chełm Śląski. Działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków Spółka rozpoczęła od 01.01.2006 roku, natomiast w zakresie poboru, uzdatniania i dostarczania wody od 01.01.2010 roku w związku z przejęciem od RPWiK w Katowicach Zakładu nr 4.
Gminna spółka realizuje swoje cele m.in. poprzez przebudowę sieci wodociągowej chełmskich ulic oraz usuwanie awarii, zwłaszcza spowodowanych szkodami górniczymi.

14 marca 2017 r.
Powstanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uniwersytet jest placówką dydaktyczną dla seniorów. Celem działania jest poprawa jakości życia osób starszych. Uniwersytet powstał przy mysłowickim Wydziale Zamiejscowym Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Ignatianum w Krakowie. Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW) są sprawdzoną formą aktywizacji starszych ludzi, stwarzając zarówno możliwości ciągłego poszerzania wiedzy jak i pobudzając do aktywizacji społecznej i dbania o kondycję fizyczną.  Chełmski UTW ma swoją siedzibę w Gminnym Ośrodku Kultury, a na zajęcia uczęszcza ok. 50 osób. W wykładzie inauguracyjnych pt. „Wiosenne zwyczaje, obrzędy i wierzenia – czyli o kreacji nowego czasu” wygłoszonym przez dr Grzegorza Odoja, obok słuchaczy wzięli udział zaproszeni goście. Przybyli wójt gminy Stanisław Jagoda, przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Plewnia oraz ksiądz proboszcz senior Eugeniusz Górecki. Kierownikiem UTW w Chełmie Śląskim jest Maria Inglot Gonera.

23 marca 2017 r.
Clemens Pro Arte dla Gminnej Orkiestry Dętej. Prestiżową Nagrodę Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego za upowszechnienie kultury otrzymała nasza Gminna Orkiestra pod dyrekcją Michała Urbańczyka. Utworzenie orkiestry w 2009 roku było przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. Po stosunkowo krótkim okresie działalności zespół został doceniony nie tylko przez mieszkańców gminy, ale całego naszego regionu.  We wcześniejszych edycjach Nagrodę Starosty w kategorii Pro Cultura otrzymali mieszkańcy Chełmu Śląskiego: Czesław Pitera i Chór. In. Ks. Antoniego Chlondowskiego (2004 r.) oraz Rafał Bula (2010 r.). W kategorii Pro Arte nagrodę otrzymała Maria Błotko-Kiszka (2007 r).

7 września 2017 r.
130-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmie Śląskim.  Pierwsza wzmianka o ochronie przeciwpożarowej w Chełmie Śląskim (wówczas: Chełmie Wielkim) znajduje się w Kronice Szkolnej z 26 sierpnia 1866 roku, ale stowarzyszenie przeciwpożarowe powstaje 21 lat później, czyli 6 sierpnia 1887 roku. I taka jest oficjalna data założenia OSP w Chełmie Śląskim. W 1901 r. założono orkiestrę strażacką, a jej kapelmistrzem był ks. Aleksander Lisek. 

Rocznicowe uroczystości 130-lecia istnienia chełmskiej OSO odbyły się 9 września 2017 roku. Właśnie w tym dniu chełmski sztandar (poświęcony i wręczony druhom-strażakom 7 września 2002 roku) został odznaczony Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, czyli najwyższym odznaczeniem ZOSP Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas uroczystości druhowie otrzymali medale za Zasługi dla Pożarnictwa. 

Jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co zwieńczyło starania o stworzenie w Chełmie Śląskim w pełni profesjonalnej Ochotniczej Straży Pożarnej.

1 stycznia 2018 r.
Rozpoczyna swoją działalność (powstała pół roku wcześniej) Metropolia Górnośląsko–Zagłębiowska. Gmina Chełm Śląski jest jej współzałożycielem. Metropolia w ramach „funduszu solidarności” przyznała w 2018 roku Chełmowi Śląskiemu 1 mln 800 tys. złotych na budowę dróg gminnych.

Maj 2018 r.
Rozpoczęcie budowy wału przeciwpowodziowego  w Chełmie Małym. Dzięki staraniom władz gminy, tj. opracowaniu dokumentacji projektowej i wygraniu procesu z Polską Grupą Górniczą, wał wreszcie powstaje.

Inwestycje VI Kadencji

Zakup od Euro-Centrum zabudowanej nieruchomości przy ul. Owocowej 10. Budynek prawie w całości przeznaczono na działalność kulturalną (do tej pory Gminny Ośrodek Kultury wynajmował tylko część pomieszczeń). Dofinansowano wymianę 45 kotłów centralnego ogrzewania należących do mieszkańców.
Powstała infrastruktura służąca rekreacji, także poza GOSiR. Zamontowano siłownie zewnętrzne przy ulicach Wiosennej, Karłowicza, Głogowej oraz Techników. Wybudowano chodnik wraz z odwodnieniem wzdłuż części ul. Górnośląskiej, wykonano oświetlenia wzdłuż ulic Wiosennej i Dębowej, wybudowano część ul. Jesiennej łączącą ul. Letnią z ul. Techników.

Zrealizowano budowę ul. Bukowej, dofinansowano 5 przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonano miejsca postojowe wraz z oświetleniem oraz kanalizację deszczową przy Szkole Podstawowej nr 2, a także zmodernizowano budynek Gminnego Przedszkola nr 1 (inwestycja ta pozwoliła na utworzenie trzech nowych oddziałów i przyjęcie do przedszkola wszystkich dzieci z terenów gminy w wieku od 3 lat).

Przy GP nr 1 utworzono park oraz mini arboretum (ogródek botaniczny). Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Orkana i Osada, budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Czerniny, a także na przebudowę ul. Skalnej.

W 2018 roku udzielono Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu pomocy finansowej na realizację przebudowy drogi powiatowej ul. Osada. Zlecono rozbudowę budynku SP 1 z oddziałami integracyjnymi (dobudowę nowej klatki schodowej wraz z windą i sanitariatami dla osób niepełnosprawnych).

Przygotowano dokumentację i złożono wniosek aplikacyjny o dofinasowanie montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach w gminie.