ilustracja
Otoczenie budynku Urzędu Gminy rok 1995

I kadencja 1995 -1998

Przyjęcie w Polsce ustawy o samorządzie terytorialnym (8 marca 1990 r.) przyczyniło się do odtworzenia gminy Chełm Śląski, gdyż pobudziło aktywność mieszkańców, którzy po prostu zapragnęli wrócić do samodzielności i samorządności. Być może to przypadek, niemniej tak, jak na odzyskanie Polski nasi przodkowie musieli czekać jeszcze cztery lata (1918-1922), tak i my współcześni zabiegaliśmy o własną, samorządną małą ojczyznę także cztery lata.

Przede wszystkim dzięki działaniom chełmskiej grupy inicjatywnej, stworzonej oddolnie dla odzyskania samorządności, w ostatnim dniu 1994 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 1 grudnia 1994 r., które utworzyło po raz drugi, ale tym razem już w niepodległej Polsce, gminę Chełm Śląski. Już w dniu 5 marca 1995 roku odbyły się pierwsze demokratyczne wybory, podczas których mieszkańcy gminy w głosowaniu powszechnym wybrali 18 radnych.

W skład Rady Gminy wchodzili: Wiktor Balion, Jan Chuchacz (do 28.06.1997 r. – zgon), w jego miejsce Kazimierz Plewnia – od 30.12.1997 r., Marian Grabowski, Stanisław Jagoda, Leszek Maciejowski, Helena Magiera-Molendowska, Maria Maucy, Teodor Musioł, Urszula Myalska (do 12.09.1997 r. – zrzeczenie) w jej miejsce Bernard Nagi – od 30.12.1997 r., Krzysztof Noras, Jan Ochmański, Józef Poloczek, Alojzy Pyrcik, Józef Skoczykłoda, Bronisław Stadler (do 10.01.1998 r. – zgon) Jan Ślesiona, Jan Wyciślok, Paweł Zientek.

10 marca 1995 roku na pierwszej sesji odrodzonego samorządu ukonstytuowała się Rada Gminy. Funkcję przewodniczącego w Radzie Gminy sprawowali: Marian Grabowski (10.03.1995 r. – 29.01.1997 r.), Bronisław Stadler (29.01.1997 r. – 10.01.1998 r.) i Krzysztof Noras od 09.02.1998 r. do końca kadencji. Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy byli: Józef Skoczykłoda (10.03.1995 r. – 14.12. 1995 r.), Bronisław Stadler (10.03.1995 r. – 29.01.1997 r.), Krzysztof Noras (14.12.1995 r. – 9.02.1998 r.), Leszek Maciejowski (29.01.1997 r. do końca kadencji) i Paweł Zientek (9.02.1998 r. do końca kadencji).

Zgodnie ze stanem faktycznym na dzień 1 stycznia 1995 roku Gmina Chełm Śląski zajmowała powierzchnię 2323,69 ha., a stan ludności w chwili przejęcia bazy ewidencji ludności wynosił 5.320 mieszkańców.

Na tej samej sesji radni wybrali wójta Gminy, którym został Stanisław Jagoda oraz powołali Zarząd Gminy w składzie: Stanisław Jagoda (przewodniczący), Teodor Musioł, Józef Poloczek, Józef Skoczykłoda, Jan Ślesiona (Członkowie Zarządu). W maju 1997 r. społecznym zastępcą przewodniczącego Zarządu Gminy został wybrany Józef Skoczykłoda.

Daty I kadencji:

5 marca 1995 r.
Wybory do Rady Gminy.

10 marca 1995 r.
Pierwsza sesja Rady Gminy Chełm Śląski.

3 lipca 1995 r.
Rozpoczęcie działalności przez Urząd Gminy Chełm Śląski. W Urzędzie Gminy zatrudnionych było wówczas 15 pracowników, a pod koniec I kadencji zatrudnienie wzrosło do 37 pracowników, z czego 9 posiadało wyższe wykształcenie. Dla części pracowników zatrudnionych w 1995 r. praca w Urzędzie Gminy była pierwszą pracą zawodową, a dla prawie wszystkich pierwszą pracą w administracji samorządowej.

Lato 1995 r.
Gminna Biblioteka Publiczna została przeniesiona z budynku przy ul. Konarskiego 2 do wynajętego prywatnego budynku położonego przy ul Śląskiej 45.

1 września 1995 r.
Przejęcie przez gminę Chełm Śląski istniejących w Chełmie filii Miejskiej Biblioteki Publicznej i Mysłowickiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Trójkąt” w Mysłowicach.

16 listopada 1995 r.
Na mocy uchwały Rady Gminy powołano Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminną Świetlicę Środowiskową, które włączono w strukturę Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Gminy Chełm Śląski.

14 grudnia 1995 r.
Powołanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2 stycznia 1996 r.
Rozpoczęcie działalności Urzędu Stanu Cywilnego w Chełmie Śląskim.

1996 r.
Początek współpracy Chełmu Śląskiego z powiatem Enz w Badenii Wirtembergii, owocem której są m.in. wyjazdy młodzieży na intensywny kurs języka niemieckiego do Pforzheim w Niemczech a także uczestnictwo (corocznie) jednego studenta w Międzynarodowym Obozie Młodzieżowym.

Wrzesień 1996 r.
Oddanie do użytku (po przeprowadzonej adaptacji) nowej siedziby Gminnego Przedszkola nr 1 przy ul. Techników 25 (działkę i budynek nieodpłatnie przejęto od Śląskiej DOKP).

11 kwietnia 1997 r.
Przekształcono Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminną Świetlicę Środowiskową w instytucje kultury.

11-27 września 1997 r.
Pierwsze Dni Chełmu Śląskiego. Gmina Chełm Śląski od chwili powstania organizuje dla swoich mieszkańców szereg imprez kulturalnych. Główną imprezą organizowaną od 1997 r. są ,,Dni Chełmu Śląskiego”. Obok uczestnictwa w imprezach artystycznych, podczas plenerowych imprez mieszkańcy mogą mile spędzić czas na rodzinnym festynie i dożynkach gminnych.

Kwiecień 1998 r.
Nowa siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Stacyjnej 26a.

27 maja 1998 r.
Nadanie Szkole Podstawowej nr 1 imienia Augusta Kardynała Hlonda. Podczas uroczystości sztandar szkoły poświęcił ksiądz biskup Gerard Bernacki, a wręczył go wójt gminy Stanisław Jagoda.

8 czerwca 1998 r.
Uroczyste otwarcie budynku Urzędu Gminy. Budynek poświęcił ksiądz biskup Gerard Bernacki wraz z księdzem proboszczem Eugeniszem Góreckim. Skrócona, pierwsza kadencja chełmskiego samorządu zaowocowała ważnym inwestycjami.

Ważne inwestycje I kadencji:

Rozbudowa siedziby urzędu gminy, rozpoczęcie budowy nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Stacyjnej, adaptacja budynku przy ul. Techników 25 na siedzibę Gminnego Przedszkola oraz na Ośrodek Pomocy Społecznej, budowa chodnika przy ul. Chełmskiej od ul. Techników do ul. Śląskiej oraz drogi dojazdowej przy ul. Orkana-Kolberga, zbudowanie kotłowni gazowych w Gminnym Ośrodku Zdrowia oraz w SP nr 2 przy ul. Kolberga i w budynkach komunalnych przy ul. Techników 12 i 16, rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej w szkole podstawowej przy ul. Śląskiej 12, wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach: Zagłoby, Romera, Bogusławskiego oraz przebudowa chodnika przy ul. Bukietowej i zbudowanie parkingu przy „organistówce”.

Galeria